.

הזדמנות להיכנס ללימוד משנה חיים

נוצר עבורך חלון הזדמנות נדיר ללמוד יחד עם הזוהר הקדוש גם את "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם (תע"ס) בו הוא מבאר את ספר "עץ חיים" של האר"י הקדוש
הלימוד של הזוהר יחד עם תע"ס יכניס אותך לעומק החכמה האלוקית. זה לימוד משנה חיים

 

להצטרפות ללימוד "תלמוד עשר הספירות" עם הרב יובל הכהן אשרוב לחץ כאן>> 

האר"י הקדוש וצדיקים רבים אחרים הורו לנו בבירור:
בימינו מוכרחים ללמוד קבלה!

"לזה הספר יקרא ספר הזוהר, מפני השפעת האור ההוא מהזוהר העליון. ודרך אורו, משפיעים בהשגחה אלוהית כל המתעסקים בו, שהיה אור ושפע עליון מהדעת מושפע בסודות תורה. כיוון שנשפע משם, נקרא החיבור הזה ספר הזוהר, כלומר שנשפע מהזוהר ההוא"
הרמ"ק, דע את אלוקי אביך, ב'

"כעת הזמן המחייב להרבות קניין בתורה הפנימית. ספר הזוהר, הפורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך, מסילה בערבה, הוא וכל תבואתו, מוכן הוא לפתוח פתחי גאולה"

הראי"ה קוק, אורות, נ"ז

"ידוע, שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, ודע, שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך"

רבי נחמן מברסלב, שיחות הר"ן, ק"ח

להצטרפות ללימוד "תלמוד עשר הספירות" עם הרב יובל הכהן אשרוב לחץ כאן>>
הלימוד הוא ללא תשלום 

"תלמוד ספר הספירות מבאר לנו את חכמת הקבלה בצורה מסודרת ומדורגת.
מי שלומד תע"ס נכנס לעומק חכמת הקבלה בצורה מובנית"
הרב יובל הכהן אשרוב, מייסד אתר "בסוד הדברים" להפצת חכמת הקבלה

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.